Ομάδα του Εργαστηρίου

gr

Επιβλέπουσα

Μ. Παππά

Αντικείμενο διατριβής

Διερεύνηση των επιδράσεων της επαγόμενης αντίδρασης άμυνας φυτών τομάτας στο ζωοφυτοφάγο θηρευτή Macrolophus pygmaeus

Μαρία Λιάπουρα

Επιβλέπουσα

Μ. Παππά

Αντικείμενο διατριβής

Διερεύνηση της επίδραση της γύρης ως συμπληρωματικής τροφής σε δημογραφικές παραμέτρους ανάπτυξης πληθυσμών των αρπακτικών ακάρεων  Euseius stipulatus και E. finlandicus (Acari: Phytoseiidae)

Χαρά Κυριακάκη

Επιβλέπουσα

Μ. Παππά

Αντικείμενο διατριβής

Μελέτη των αλληλεπιδράσεων φυτοφάγων εχθρών και του ζωοφυτοφάγου θηρευτή Macrolophus pygmaeus στην τομάτα

Ελένη Μπαμπούρα

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Επιβλέπων

Γ. Μπρούφας

Αντικείμενο διατριβής

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του θρίπα της Καλιφόρνιας Frankliniella occidentalis και του αλευρώδη των θερμοκηπίων Trialeurodes vaporariorum μέσω του κοινού φυτού ξενιστή

Βασίλης Χερκελετζής

Επιβλέπων

Γ. Μπρούφας

Αντικείμενο διατριβής

Αξιολόγηση τοξικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο αρπακτικό άκαρι Transeius montdorensis (Acari: Phytoseiidae)

Ιωάννης Ψωμαδέλης

Μαρία Μεταξά

Δημήτρης Στάντζος

Μιχάλης Δρακάκης

Επιβλέπων

Γ. Μπρούφας

Αντικείμενο διατριβής

Μελέτη της θηρευτικής συμπεριφοράς του αρπακτικού ακάρεως Euseius gallicus (Acari: Phytoseiidae)

 

 

 

Επιβλέπων

Γ. Μπρούφας

Αντικείμενο διατριβής

Μελέτη στοιχείων της βιολογίας θηρευτικών ειδών της Οικογένειας Chrysopidae

 

 

 

Επιβλέπων

Γ. Μπρούφας

Αντικείμενο διατριβής

Μελέτη στοιχείων της βιολογίας θηρευτικών ειδών της Οικογένειας Chrysopidae

 

 

 

Επιβλέπων

Γ. Μπρούφας

Αντικείμενο διατριβής

Ενδοσυντεχνιακή θήρευση αρπακτικών ειδών της Οικογένειας Phytoseiidae

Παρασκευή Θεοδοσίου

Updated March 2015