Ομάδα του Εργαστηρίου

gr

Σπουδές

2013-

Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Π.Θ.)

Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής ασχολείται με τη μελέτη στοιχείων της βιολογίας - οικολογίας θηρευτικών  ειδών της Οικογένειας Chrysopidae

2009

Πτυχίο Γεωπονίας

Γεωπονική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας)

2005

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Γεωργία και Περιβάλλον»

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Αντικείμενο Μεταπτυχιακής Διατριβής: Συγκριτική μελέτη της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς στη Θάσο και στο νομό Μεσσηνίας .

2002

Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά (Proficiency)

 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Αθανασιάδης Κ., Παππά Μ.Λ., Αναστασίου Κ. & Γ.Δ. Μπρούφας 2013. Θερμοκρασιακά όρια ανάπτυξης του κρυπτικού είδους του Ευρωπαϊκού συμπλόκου carnea, Chrysoperla lucasina (Neuroptera: Chrysopidae). 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα, 22-25 Οκτωβρίου 2013.

Αθανασιάδης Κ., Γιαννακού Ι., Παπαδοπούλου Σ.Χ. και Καραμάνος Α. , 2003. Συνδυασμένη χρήση του νηματωδοκτόνου cadusafos  με το καπνιστικό metham sodium ως εναλλακτική του βρωμιούχου μεθυλίου μέθοδος καταπολέμησης των  ριζόκομβων νηματωδών  του γένους Meloidogyne σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες ντομάτας. 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο 3-7 Νοεμβρίου 2003.

Προφήτου-Αθανασιάδου Δ.Α., Ποτούρης Δ.,  Αθανασιάδου Ε.Α και  Αθανασιάδης Κ.Α.   2004. Μελέτη ελκυστικότητας  διαφόρων παγίδων και ελκυστικών ουσιών για το δάκο της ελιάς, Bactrocera oleae (Diptera, Τephritidae), στην Καληράχη Θάσου το 2003. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο «Βιοποικιλότητα και Πλανητική Αλλαγή», της Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων και της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρίας. Μυτιλήνη 18-21 Νοεμβρίου 2004.

Προφήτου-Αθανασιάδου Δ.Α. και  Αθανασιάδης Κ.Α.   2004. Περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναζητώντας λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον» 15-17 Οκτωβρίου 2009.

Athanasiadis, K.A., Ch. Giourga, G. Siardos, E.A. Athanasiadou, D.A. Prophetou, O. Iakobidou and A. Paraskevopoulos, 2005. Comparative study of organic olive culture in the island of Thassos Northern Greece and in the Messinia Prefecture, Peloponnesus South Greece. In International Symposium on: Organic Agriculture in the Mediterranean –Problems and Perspectives. Chania, Crete, Greece, 9-11 November, 2005

Κωνσταντίνος Αθανασιάδης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Π.Θ.)

Πανταζίδου 193, 68 200 Ορεστιάδα

Τηλ.: (+30)25520 41176

E-mail: akostis78@yahoo.gr

 

 

 

 

Updated March 2015