Ομάδα του Εργαστηρίου

Κωνσταντίνος Σαμαράς

Υποψήφιος Διδάκτορας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Π.Θ.)

Πανταζίδου 193, 68 200 Ορεστιάδα

Τηλ.: (+30) 25520 41176

E-mail: ksamaras@agro.duth.gr

 

 

 

Σπουδές

2012 -

Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Π.Θ.)

Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής ασχολείται με τη μελέτη στοιχείων της βιολογίας - οικολογίας θηρευτικών  ακάρεων της Οικογένειας Phytoseiidae.

2010-2012

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αντικείμενο Μεταπτυχιακής Διατριβής: ‘Αξιολόγηση της τοξικότητας νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων στο αρπακτικό άκαρι Amblyseius swirskii και στο αρπακτικό Ημίπτερο Macrolophus caliginosus

2005-2010

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Υποτροφίες-Βραβεία

Υποτροφία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (2013-2016), Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»

1ο Βραβείο Βιολογικής Καταπολέμησης: Βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης σε θέμα σχετικό με τη βιολογική καταπολέμηση εχθρών των καλλιεργειών στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου (Καβάλα, 22-25 Οκτωβρίου 2013), Χρηματοδότηση: Βiobest Belgium NV

 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

 

Δημοσιεύσεις

Döker I.,  Pappas M.L , Samaras K. , Triantafyllou A. , Kazak C. and Broufas G. 2014. Compatibility of reduced-risk insecticides with the non-target predatory mite Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae). Pest Management Science. DOI: 10.1002/ps.3921

Pappas M.L., Xanthis C., Samaras K., Koveos D.S. and G.D. Broufas 2013. Potential of the predatory mite Phytoseius finitimus (Acari: Phytoseiidae) to feed and reproduce on greenhouse pests. Experimental and Applied Acarology 61(4): 387-401.

Σαμαράς Κ., Παππά Μ.Λ. και Μπρούφας Γ.Δ., 2011. Οι κυριότεροι εντομολογικοί εχθροί της καλλιέργειας της ελαιοκράμβης στην Ευρώπη. Γεωργία-Κτηνοτροφία 5: 42-55.

 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Samaras K., Pappas M.L., Mantali V., Broufas G.D. 2014. Mixing prey with pollen is advantageous for the predators Amblydromalus limonicus and Amblyseius (Typhlodromips) montdorensis. Meeting of the IOBC Working Group ‘Integrated Control in protected crops temperate climates’, 14-18 September 2014, Ghent, Belgium.

Samaras K., Pappas M. and Broufas G. 2014. Compatibility of reduced-risk neonicotinoid insecticides with the non-target predatory mite Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae). Meeting of the IOBC Working Group “Pesticides and  Beneficial Organisms”, 25-27 February 2014, Namur, Belgium.

Döker I., Samaras K., Triantafyllou A., Kazak C., Pappas M. and Broufas G. 2013. Toxicity of seven new insecticides on different developmental stages of Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae). 4th Meeting of the IOBC Working Group ‘Integrated Control of Plant Feeding Mites’, 9-12 September 2013, Paphos, Cyprus.

Σαμαράς Κ., Παππά Μ.Λ., Φυτάς Β., Μαντάλη Β., Τριανταφύλλου Α., Ταυλάκη Γ. & Γ.Δ. Μπρούφας 2013. Η γύρη ως εναλλακτική πηγή τροφής για το Amblydromalus limonicus (Acari: Phytoseiidae) και οι επιδράσεις της στη βιολογική καταπολέμηση του κοινού τετράνυχου, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα, 22-25 Οκτωβρίου 2013.

Τριανταφύλλου Α., Döker I., Σαμαράς K., Kazak C., Παππά Μ.Λ. & Γ.Δ. Μπρούφας 2013. Αξιολόγηση σε συνθήκες εργαστηρίου της τοξικότητας επτά εντομοκτόνων στο αρπακτικό άκαρι Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae). 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα, 22-25 Οκτωβρίου 2013.

Σαμαράς Κ., Ξάνθης Χ., Παππά Μ.Λ., Βασιλείου Γ., Κωβαίος Δ. και Μπρούφας Γ.Δ 2011. Τοξικότητα ορισμένων νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων στο αρπακτικό άκαρι Amblyseius swirskii (Athias-Henriot)(Acari:Phytoseiidae) και στο αρπακτικό έντομο Macrolophus caliginosus (Hemiptera: Miridae). 14ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο, 11-14 Οκτωβρίου 2011.

gr

Updated March 2015