Χάϊδω Κολώνα

Δασολόγος

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Π.Θ.)

Πανταζίδου 193, 68 200 Ορεστιιάδα

Τηλ.: (+30)25520 41176

 

Σπουδές

Πτυχίο  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.                       

2013-

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αντικείμενο Μεταπτυχιακής Διατριβής: Διερεύνηση τροφικών συνηθειών αρπακτικών ακάρεων των ειδών Euseius stipulatus και E. finlandicus (Acari: Phytoseiidae).

 

 

Ομάδα του Εργαστηρίου

gr

Updated March 2015