Μαθήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

Φιλοσοφία και Αρχές Εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Προστασίας των Καλλιεργειών. Ανάπτυξη και εφαρμογή Προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων των Καλλιεργειών. Πρότυπα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων. Καταστατικό πιστοποίησης AGRO1&2, EUROPGAP, GLOBALGAP. Διαδικασία πιστοποίησης και παραδείγματα για καλλιέργειες όπως: ελιά, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, κηπευτικά υπαίθρου και υπό κάλυψη, βαμβάκι, καπνός, κ.ά.

 

Στόχοι μαθήματος

Εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα :

·  ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης

·  της υφιστάμενη διαδικασίας πιστοποίησης

 

Μέθοδος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας. Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν τη μορφή δοκιμίου το οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας του εξαμήνου.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία προς μελέτη

DENT, D.  1995. INTEGRATED PEST MANAGEMENT. CHAPMAN & HALL, LONDON.

GEOFF M. GURR, STEVE D. WRATTEN, 2004. ECOLOGICAL ENGINEERING FOR PEST MANAGEMENT: ADVANCES IN HABITAT MANIPULATION FOR ARTHROPODS. CABI PUBLISHING, AUSTRALIA.

HEDIN P. A, 1997. PHYTOCHEMICALS FOR PEST CONTROL. ACS, WASHINGTON.

VINCENT C.,PANNETON B. 2001. PHYSICAL CONTROL METHODS IN PLANT PROTECTION. SPRINGER, NEW YORK.

Επιλογής Μάθημα Κατεύθυνσης, 6-9ου εξαμήνου (Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας)

Συστήματα Ολοκληρωμένης Παραγωγής - Πιστοποίηση Προϊόντων

gr

Δρ. Γιώργος Μπρούφας

Updated March 2015